Obowiązki i prawa pracowników oraz pracodawców zostały szczegółowo uregulowane przepisami Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. W przypadku pojawienia się sporów lub nieporozumień, warto skorzystać z pomocy prawników od prawa pracy. Szeroki zakres zagadnień związanych z zatrudnieniem wymaga od nich dużej wiedzy oraz doświadczenia.

Czym zajmuje się prawnik od prawa pracy?

Prawnik od prawa pracy może reprezentować zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Zakres świadczonych przez niego usług może obejmować porady prawne oraz prowadzenie spraw sądowych. Najczęściej prowadzone sprawy sądowe dotyczą ustalenia istnienia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z przyczyn dyscyplinarnych, zakazu konkurencji, wypadków przy pracy, a także zapłaty wynagrodzenia lub innych świadczeń. Usługi ze strony prawnika od prawa pracy obejmować mogą także pomoc w zakresie sporządzania regulaminów oraz rodzaju umów i dokumentów. 

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika od prawa pracy?

Pracownik powinien udać się prawnika od prawa pracy przede wszystkim w sytuacji, gdy jest wobec niego stosowany mobbing ze strony pracodawcy. Może mieć on charakter długotrwałego nękania, zastraszania lub przedmiotowego traktowania. Działania wykazująca znamiona mobbingu są zakazane, a w przypadku udowodnienia winy, osoba poszkodowana może domagać się zadośćuczynienia za straty moralne. Wsparcia prawnika od prawa pracy mogą także szukać pracownicy zwolnieni w sposób nieuzasadniony. Dotyczy to szczególnie osób chronionych, takich jak kobiety ciężarne lub niepełnosprawne. 

Pracodawca może potrzebować specjalisty od prawa pracy m.in. w sytuacji, gdy dochodzi do naruszenia klauzuli o zakazie konkurencji. Prawnik może reprezentować pracodawcę również w sprawach dotyczących zwolnień zbiorowych, wypłacanych odpraw, a także roszczeń ze strony pracowników o odszkodowanie za wypadek w pracy. Korzystanie z usług doświadczonego specjalisty bardzo często pozwala rozwiązać konflikt polubownie bez konieczności kierowania sprawy na sądową wokandę.